Drive your business
with Dynamics 365!

CUSTOMER ENGAGEMENT

Even concreet: wat is het en hoe bereik je het?
Customer engagement is het niveau van de relatie met uw klant, waarbij een hoge mate van vertrouwen geldt, aankoopsignalen direct bij u bekend zijn en er heel veel moet gebeuren wil de klant niet bij u kopen. Een langdurig klantrelatie die tot voordeel is voor u en uw klant.

De uitdaging is vooral om bij nieuwe klanten dit niveau te bereiken en bij bestaande klanten dit niveau op z'n minst te behouden.

Met behulp van Microsoft Dynamics 365 bent u in staat om alle informatie over uw klanten in uw competitieve voordeel te gebruiken: u weet wat uw klant wil, wanneer en waarom. U weet de behoefte voordat deze bij uw klant volledig duidelijk is. Daarmee wordt u een vertrouwd partner, die de klant helpt zijn doestellingen te behalen.

Over mij

Wat kan ik voor u betekenen?

"Dynamics 365/CRM (ver)kopen en aanzetten is eenvoudig, maar een duurzaam winstgevende klantrelatie vraagt meer..."

OpdrachtgeverOpdrachtgeverOpdrachtgeverOpdrachtgever

Laatste artikelen